ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
11
18
29
1
ป.4
28
18
46
2
ป.5
14
12
26
1
ป.6
20
18
38
2
รวมประถม
98
92
190
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
102
214
10
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...