ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
0
2
2
1
ป.2
0
1
1
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
12
10
22
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
14
30
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...