ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
27
22
49
2
ป.1
18
7
25
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
62
50
112
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
95
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...