ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
12
22
34
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
47
40
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
62
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...