ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
11
3
14
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
55
53
108
6
ม.1
13
15
28
1
ม.2
7
12
19
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
30
38
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
108
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...