ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
47
55
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
69
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...