ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
22
13
35
1
รวมมัธยมต้น
49
31
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
101
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...