ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดู่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
43
36
79
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
69
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...