ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
13
4
17
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
50
46
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
56
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...