ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชือก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
22
16
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
27
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...