ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
37
41
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
52
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...