ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชานุมาน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
8
18
26
2
ป.2
23
14
37
2
ป.3
23
9
32
2
ป.4
15
15
30
1
ป.5
16
14
30
2
ป.6
16
18
34
2
รวมประถม
101
88
189
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
111
237
13
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...