ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสีดา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
23
20
43
2
ป.1
9
16
25
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
53
68
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
88
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...