ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
41
39
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
49
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...