ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
36
58
2
อบ.3
32
21
53
2
รวม อบ.
54
57
111
4
ป.1
28
25
53
3
ป.2
35
33
68
3
ป.3
30
29
59
3
ป.4
23
30
53
2
ป.5
36
38
74
3
ป.6
30
21
51
2
รวมประถม
182
176
358
16
ม.1
18
24
42
2
ม.2
24
22
46
2
ม.3
21
29
50
2
รวมมัธยมต้น
63
75
138
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
299
308
607
26
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...