ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำแก้ว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
68
59
127
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
89
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...