ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเดือย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
19
37
1
อบ.3
18
17
35
1
รวม อบ.
36
36
72
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
16
18
34
1
ป.5
13
16
29
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
78
83
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
119
233
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...