ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
17
5
22
1
รวมประถม
45
41
86
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
14
4
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
59
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...