ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนกุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
39
32
71
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
20
7
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
49
117
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...