ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
19
6
25
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
60
44
104
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
26
12
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
80
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...