ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
19
29
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
20
33
53
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
46
52
98
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
28
22
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
107
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...