ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาเจริญหนองแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
18
38
2
อบ.3
20
22
42
2
รวม อบ.
40
40
80
4
ป.1
22
23
45
2
ป.2
29
28
57
2
ป.3
24
22
46
2
ป.4
20
15
35
2
ป.5
19
23
42
2
ป.6
16
14
30
2
รวมประถม
130
125
255
12
ม.1
15
19
34
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
32
41
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
206
408
19
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...