ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
2
อบ.3
17
18
35
2
รวม อบ.
31
30
61
4
ป.1
17
13
30
2
ป.2
29
25
54
2
ป.3
27
20
47
2
ป.4
16
20
36
2
ป.5
18
14
32
2
ป.6
18
21
39
2
รวมประถม
125
113
238
12
ม.1
20
22
42
2
ม.2
20
5
25
2
ม.3
7
13
20
2
รวมมัธยมต้น
47
40
87
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
183
386
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...