ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
37
43
80
6
ม.1
10
0
10
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
69
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...