ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
8
16
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
27
35
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
43
78
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...