ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
30
25
55
2
อบ.3
44
31
75
3
รวม อบ.
74
56
130
5
ป.1
46
55
101
4
ป.2
60
50
110
4
ป.3
62
48
110
4
ป.4
55
57
112
4
ป.5
42
56
98
3
ป.6
48
40
88
3
รวมประถม
313
306
619
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
387
362
749
27
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...