ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
26
13
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
22
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...