ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
21
14
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
17
44
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...