ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
1
2
3
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
19
26
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
32
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...