ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
10
2
12
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
42
32
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
39
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...