ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
0
5
5
1
รวมมัธยมต้น
9
15
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
72
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...