ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
92
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...