ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
6
11
17
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
37
45
82
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
6
14
20
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
24
27
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
83
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...