ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
1
11
12
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
36
44
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
52
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...