ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่างใต้ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
2
13
15
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
28
45
73
6
ม.1
1
2
3
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
22
5
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
61
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...