ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
19
9
28
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
72
53
125
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
78
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...