ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนสุข ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
23
19
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
26
56
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...