ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
22
34
56
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
4
1
5
1
รวมมัธยมต้น
17
6
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
48
94
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...