ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
12
31
2
อบ.3
21
21
42
2
รวม อบ.
40
33
73
4
ป.1
26
33
59
2
ป.2
24
22
46
2
ป.3
25
30
55
2
ป.4
23
21
44
2
ป.5
21
30
51
2
ป.6
21
17
38
2
รวมประถม
140
153
293
12
ม.1
23
16
39
2
ม.2
43
18
61
2
ม.3
20
26
46
2
รวมมัธยมต้น
86
60
146
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
266
246
512
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...