ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
11
23
1
อบ.3
9
19
28
1
รวม อบ.
21
30
51
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
18
15
33
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
80
83
163
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
136
263
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...