ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
1
1
2
1
ป.1
2
7
9
1
ป.2
0
3
3
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
20
39
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...