ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
8
17
25
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
4
11
15
1
ม.2
16
5
21
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
86
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...