ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
22
28
50
2
ป.1
4
14
18
1
ป.2
12
18
30
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
77
82
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
110
209
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...