ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
16
7
23
1
รวมประถม
62
49
111
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
78
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...