ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
24
11
35
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
50
39
89
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
16
10
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
60
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...