ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจานลาน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
44
51
95
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
38
28
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
90
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...