ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
9
11
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
6
12
18
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
28
29
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
41
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...