ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
11
2
13
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
0
6
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
35
25
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
35
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...