ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
5
อบ.3
2
1
3
3
รวม อบ.
5
3
8
8
ป.1
1
6
7
7
ป.2
2
2
4
4
ป.3
2
3
5
5
ป.4
6
2
8
8
ป.5
4
5
9
9
ป.6
1
5
6
6
รวมประถม
16
23
39
39
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
26
47
47
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...