ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
5
15
20
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
9
14
23
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
28
22
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
83
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...